آخرین عکس هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94 | مای اپرا

آخرین عکس هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

آخرین عکس هادی

آخرین عکس هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

ادامه تصاویر :  آخرین عکس هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94و عکس یادگاری هادی نوروزی و فرزندانش

تصاویری از مرحوم هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تهران ساعتی قبل از مرگ روز چهارشنبه مهرماه ۱۳۹۴

تمرین چهارشنبه 8 مهر پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر

 

عکس های هادی نوروزی یک روز قبل از مرگ 

تصاویری از مرحوم هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تهران ساعتی قبل از مرگ روز چهارشنبه مهرماه ۱۳۹۴

تمرین چهارشنبه 8 مهر پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94 آخرین تمرین فوتبالش یک روز قبل از مرگ نابهنگام و باور نکردنی اش

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

 هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

 

هادی نوروزی و پسرش

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

 هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

هادی نوروزی در کنار دختر و پسرش

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

هادی نوروزی در چهارشنه 8 مهر 94

 

پست های مشابه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ارسال نظر

*