بازیگران در کنسرت ناظری برج میلاد تهران 95 | مای اپرا

بازیگران در کنسرت ناظری برج میلاد تهران 95

بازیگران

بازیگران در کنسرت ناظری برج میلاد تهران 95

بازیگران در کنسرت ناظری برج میلاد تهران 95

در ادامه :

بازیگران در کنسرت ناظری برج میلاد تهران 95

 

 

کنسرت موسیقی شهرام و حافظ ناظری با عنوان ناگفته (فصل نو) پنجشنبه شب در محل فضای باز برج میلاد تهران با حضور هنرمندان برگزار شد.

بازیگران در شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

بازیگران در شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

بازیگران در شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

بازیگران در شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

کنسرت ناظری برج میلاد تهران 95

بازیگران در شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

بازیگران در شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

بازیگران در شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

کنسرت ناظری برج میلاد تهران 95

بازیگران در شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

بازیگران در شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

کنسرت ناظری برج میلاد تهران 95

بازیگران در شب موسیقی ناظری برج میلاد تهران 95

کنسرت ناظری برج میلاد تهران 95

منبع :کامپیک

پست های مشابه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ارسال نظر