خانه / پزشک خانواده / با انجام هر کار چقدر کالری می سوزانیم؟
با انجام هر کار چقدر کالری می سوزانیم؟
با انجام هر کار چقدر کالری می سوزانیم؟

با انجام هر کار چقدر کالری می سوزانیم؟

با هر کاری چقدر کالری از دست می دهیم ؟

شاید بارها شده باشد که پیش خود فکر کنید که باانجام هر کاری چند کالری می سوزانیم ویا از دست می دهیم ؟

وآیا انجام کارهای  عادی هم سهمی در این سوزاندن وکم کردن کالری دارند ؟یا خیر ؟مطمئنا با انجام هر کاری

مقداری کالری از دست می دهیم .اما چه مقدار آیا انقدر هست که بتوان آن رابه حساب آورد؟در نگاه اول این کسر

کالری بسیار ناچیز است .البته این محاسبات بر حسب هر یک دقیقه است وشما با ضربدر کردن آن در ۶۰به مقدار

آن در یک ساعت  ویا مدت زمانی که آن کار را انجام داده اید بر حسب دقیقه ها، میزان کالری سوزانده را محاسبه

وبا کسر آن ،ازمقدار کالری مصرف کرده در روز،میزان کالری مورد نیاز بدن را ،حدودا والبته نه به طور دقیق

تخمین زده   واز اضافه شدن وزن خودجلوگیری کنید ویا برعکس ، با کم خوری بدن وسلامتی خود را به خطر نیا

ندازید.

با انجام هر کار چقدر کالری می سوزانیم؟
با انجام هر کار چقدر کالری می سوزانیم؟

مقدار کالری که بدن ما در هر یک دقیقه با انجام این کارها از دست می دهد .

نوع کار                                   مقدار کالری در دقیقه

نشستن                                ۱۱/ ۱     کالری در دقیقه

نشستن ومطالعه کردن          ۱۱/ ۱       کالری

نشستن وغذا خوردن             ۲۸ /۱      کالری

ایستادن                              ۳۲/ ۱      کالری

استراحت در رختخواب        ۹۳/  ۰    کالری

ایستادن وگرد گیری کردن       ۲۵/ ۲   کالری

آرایش کردن                         ۷۳/ ۱   کالری

لباس پوشیدن                       ۹۳ / ۲   کالری

دوش گرفتن                         ۹۳/ ۲    کالری

مرتب کردن رختخواب         ۲۰ / ۴   کالری

پاک کردن کفش                 ۳۹ / ۳     کالری

دو لا شدن                        ۱۵/ ۴      کالری

قدم زدن خارج ازخانه         ۸۹  /۴   کالری

پایئن آمدن از پله               ۰۶ / ۶   کالری

بالا رفتن از پله              ۹۲  / ۱۵   کالری

ظرف شستن                   ۳۲ / ۲    کالری

لباس شستن                    ۳۲ / ۲   کالری

شاید فکر کنیم این مقدار بسیار ناچیز است اما خانم خانه داری  ساعتها مشغول به کارهای خانه است .وشاید بدون هیچ

 استراحتی مدتها ایستاده باشد وهمان راه رفتن در خانه برای انجام کارها ،تمیز کردن ومرتب کردن اتاقها شستن ظرفها و..

  ویا حتی مردی که ساعتهاایستاده ویا نشسته در حال انجام کاراست مقدار قابل توجهی کالری می سوزاند . به فرض مثال

کالری کسرشده در ایستادن  ۳۲ / ۱می باشد . اکثر ما در طول

روزساعت ها بدون هیچ استراحتی ایستاده ایم . مطمئنا صدها کالری بر حسب دقیقه برای این کار از

دست می دهیم .راه رفتن بیرون از خانه در هرساعت حدود ۲۹۳ کالری از ما کسر می کند .۳۰دقیقه

  کار با جارو برقی۱۰۰کالری می سوزاند .باغبانی بیش از ۴۰۰کالری در ساعت می سوزاند. پس

 کارهای خانه رادست کم نگیرید  .

همچنین ببینید

دارا حیایی,دارا پسر امین حیایی,

بیوگرافی دارا حیایی پسر امین حیایی + عکس زندگی شخصی

دارا حیایی بیوگرافی دارا حیایی پسر امین حیایی + عکس زندگی شخصی     . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *