تیپ بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فجر 95 | مای اپرا

تیپ بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فجر 95

تیپ 

تیپ بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فجر 95

صابر ابر و مینا ساداتی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

در ادامه :

تیپ بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فجر 95

تیپ 

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فجر 95

در ادامه و از این پست از مای اپرا مدل لباس و تیپ بازیگران ایرانی را

در فرش قرمز جشنواره امسال بهمن 95 مشاهده خواهید کرد .

مدل مانتوی بازیگران و تیپ های بازیگران مشهور ایرانی در اولین روز

برگزاری جشنواره فیلم فجر 35 بهمن 95

هستی مهدوی فر و نیکی کریمی در افتتاحیه جشنواره 35 فیلم فجر

هستی مهدوی فر و نیکی کریمی در افتتاحیه جشنواره 35 فیلم فجر

 

مدل مانتو بهنوش طباطبایی در فرش قرمز جشنواره فیلم فجر 95

مدل مانتو بهنوش طباطبایی در فرش قرمز جشنواره فیلم فجر 95

ترلان پروانه فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 ترلان پروانه فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

مهتاب کرامتی در جشنواره فیلم فجر 95

 مهتاب کرامتی در جشنواره فیلم فجر 95

مینا ساداتی و پریناز ایزدیار

 مینا ساداتی و پریناز ایزدیار , صابر ابر

پریناز ایزدیار در جشنواره فیلم فجر 95

پریناز ایزدیار در جشنواره فیلم فجر 95

بهنوش طباطبایی در جشنواره فیلم فجر 95

 بهنوش طباطبایی در جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران  ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

طناز طباطبایی

 طناز طباطبایی در جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران  ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

صابر ابر و مینا ساداتی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 صابر ابر و مینا ساداتی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران  ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

نفیسه روشن و پوران درخشنده

 نفیسه روشن و پوران درخشنده

 بازیگران  ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

پریناز ایزدیار در جشنواره فیلم فجر 95

 پریناز ایزدیار در جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

نیکی کریمی در جشنواره فیلم فجر 95

بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فجر 95

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

تیپ بهنوش طباطبایی در جشنواره فیلم فجر 95

 بهنوش طباطبایی در جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 

تیپ ماه چهره خلیلی فرش قرمز 35 جشنواره فجر 95

 ماه چهره خلیلی فرش قرمز 35 جشنواره فجر 95

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فجر 95

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فجر 95

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

متین ستوده در فرش قرمز جشنواره فیلم فجر 95

 متین ستوده در فرش قرمز جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

تیپ بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران  ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 زهرا ساداتی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 مینا ساداتی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

نفیسه روشن فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 نفیسه روشن فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران  ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

تیپ بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

تیپ بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

تیپ بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 بازیگران ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

یکتا ناصر با همسر و خواهرش در افتتاحیه جشنواره 35 فیلم فجر

 یکتا ناصر با همسر و خواهرش در افتتاحیه جشنواره 35 فیلم فجر

 

 

 بازیگران  ایرانی فرش قرمز 35 جشنواره فیلم فجر 95

 

پست های مشابه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ارسال نظر