تصاویر ختم مرتضی پاشایی حضور هنرمندان و چهره های مشهور 1 | مای اپرا

تصاویر ختم مرتضی پاشایی حضور هنرمندان و چهره های مشهور 1

مرتضی پاشایی

تصاویر روز ختم مرتضی پاشایی و حضور هنرمندان و چهره های مشهور 1

مرتضی پاشایی

برای مشاهده تصاویر بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

تصاویر چهره های معروف و مشهور سینامی ایران در مجلس یاد بود و ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی 

عکس های بازیگران در  روز ختم و مراسم یاد بود  مرتضی پاشایی 1

دانیال عبادی در مراسم ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی

دانیال عبادی

پویا امینی در مراسم ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

گلاره عباسی،آزاده نامداری،لاله اسکندری، در مراسم ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

آزاده نامداری،لاله اسکندری، در مراسم ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

لیلا بلوکات در مراسم ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

زهراعاملی در مراسم ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی مرتضی پاشایی

گلاره عباسی ،آزاده نامداری،لاله اسکندری، در مراسم ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

لیلا بلوکات در مراسم ترحیم  و ختم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

محسن افشانی  در مراسم ترحیم  و ختم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

گلاره عباسی در مراسم ترحیمو ختم  زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

لیلا بلوکات در مراسم ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی

 

مرتضی پاشایی

مریم حیدر زاده (شاعر) در مراسم ترحیم و ختم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

کوروش تهامی  در مراسم ترحیم و ختم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

بهروز رهبری فرد در مراسم ختم  و ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

آزاده نامداری،لاله اسکندری، در مراسم ترحیم  و ختم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

فرزاد حسنی همسر سابق آزاده نامداری  در مراسم ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

مریم حیدر زاده (شاعر) در مراسم ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

لیلا بلوکات در مراسم ختم زنده یاد مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

سید جواد هاشمی در مراسم ختم مرتضی پاشایی

 

 

 

مرتضی پاشایی

تصاویر چهره های معروف و مشهور سینامی ایران در مجلس یاد بود و ترحیم زنده یاد مرتضی پاشایی 

 

پست های مشابه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ارسال نظر