رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا | مای اپرا

رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا

رضا 

رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا

رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا

در ادامه :

رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا

رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا

رضا صادقی در جشن تولد سه سالگی دخترش تیارا در کنار همسرش جدید ترین پست اینستاگرام رضا صادقی در روز جشن

تولد سه سالگی دخترش در کنار همسش متن اینستاگرام

رضا صادقی نوشت:
و سه سال گذشت از حضورت در جهـانمان .. بزرگ ميشوى و عاشقترش ميشويم ….
ممنون از مادر مهربانت كه با ارامش و عشق و صبورى لبخند رو روى صورت ماهـت كاشت و با مهـر كنارمان بود و هـست و خواهـد بود ❤
تو كه دنيا اومدى زنده شدم و تو هم دخترم شدى و هم مادرم
گيلاس بابا تولدت مبارك
پ ن : ممنونم از هـمه جانان كه با تبريكشون مثل هميشه مديون ترم كردن

رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا

رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا

رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا

رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا

رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا

رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا

رضا صادقی نوشت:
و سه سال گذشت از حضورت در جهـانمان .. بزرگ ميشوى و عاشقترش ميشويم ….
ممنون از مادر مهربانت كه با ارامش و عشق و صبورى لبخند رو روى صورت ماهـت كاشت و با مهـر كنارمان بود و هـست و خواهـد بود ❤
تو كه دنيا اومدى زنده شدم و تو هم دخترم شدى و هم مادرم
گيلاس بابا تولدت مبارك
پ ن : ممنونم از هـمه جانان كه با تبريكشون مثل هميشه مديون ترم كردن

رضا صادقی و همسرش در جشن تولد دخترش تیارا

پست های مشابه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ارسال نظر