عکس جدید آناهیتا نعمتی فروردین 96 | مای اپرا

عکس جدید آناهیتا نعمتی فروردین 96

عکس جدید

عکس جدید آناهیتا نعمتی فروردین 96

 آناهیتا نعمتی فروردین 96

در ادامه :

عکس جدید آناهیتا نعمتی فروردین 96

در ادامه از این پست مای اپرا عکس های اینستاگرام و نوشته های

آناهیتا نعمتی را مشاهده خواهید کرد .

#نوروز #عيد_نوروز ‎G S: غزلی زیبا از حضرت مولانا نوروز بمانید که ایّام شمایید!
آغاز شمایید و سرانجام شمایید! آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد
از چلچله پیغام، شمایید! آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار آن گنبد گردننده
ی آرام شمایید! خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق
شما، بام شمایید! نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره ی جمشید و جم
و جام شمایید! عشق از نفس گرم شما تازه کند جان افسانه ی بهرام و گل
اندام شمایید! هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق، هم صاعقه ی خشم ِ
بهنگام شمایید! امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست در فنّ کمین حوصله ی
دام شمایید! گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است، در کوچه ی خاموش
زمان، گام شمایید ایّام ز دیدار شمایند مبارک نوروز بمانید که ایّام شمایید! ✨✨

عکس جدید آناهیتا نعمتی فروردین 96

 آناهیتا نعمتی فروردین 96

آناهیتا نعمتی فروردین 96

 آناهیتا نعمتی فروردین 96

آناهیتا نعمتی فروردین 96

 آناهیتا نعمتی فروردین 96

آناهیتا نعمتی فروردین 96

 آناهیتا نعمتی فروردین 96

آناهیتا نعمتی فروردین 96

 آناهیتا نعمتی فروردین 96

آناهیتا نعمتی فروردین 96

#annanemati #lifestory #newyear #goodness 🍀آنچه انسان ها را از پای
در می آورد رنج ها و سرنوشت نامطلوبشان نيست؛ بلكه بی معنا شدن زندگی
ست كه مصيبت بار است و معنا تنها در لذت و شادمانی و خوشی نيست؛
بلكه در رنج و مرگ هم می توان معنايی يافت.
ويكتور فرانكل نويسنده كتاب در باره هم بندان خود
(در اردوگاه كار اجباری آلمان نازی ) می نويسد :
بيچاره آن كس كه می پنداشت زندگی ديگر برايش معنایی ندارد،
نه هدفی داشت و نه انگيزه و مقصودی، چيزی او را به زندگی گره نميزد
و چون به اين جا می رسيد ديگر كارش ساخته بود.
انسان در جستجوی معنی #دكتر_ويكتور_فرانكل

عکس جدید آناهیتا نعمتی فروردین 96

پست های مشابه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ارسال نظر