عکس های اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا | مای اپرا

عکس های اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

عکس

عکس های اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

عکس های اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

 اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

در ادامه :

عکس های اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

عکس اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

در این پست سری اختصاصی تصاویری  دیدنی از  محمدرضا گلزار در کنار هنرپیشه هندی  و همبازی او در سلام بمبئی و بهتر است

بگوییم نقش مقابل او در این فیلم را مشاهده می کنید .

که مربوط به کنفرانس خبری و مطبوعاتی در هند از پروزه سلام بمبئی می باشد .

این تصاویرگرچه مربوط به 9  روز قبل از نوروز 95 یعنی در 21 اسفند 94 می باشد و به تازگی منتشر شده اند .

ارسال نظرات خودتون در مورد تصاویر و این فیلم در بخش نظرات متشکریم ..

تصاویری از  کنفرانس  و گزارش خبری مطبوعات هندی از پشت صحنه پروژه سلام بمبیی در هند

این تصاویر  مربوط به تاریخ ۲۱ اسفند سال نود و چهار می باشند.

در این قسمت می توانید :

سلام بمبئی محمدرضا گلزار و تصاویر پشت صحنه فیلم

تصاویر اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

 اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

عکس های اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

 اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

 اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

تصاویر اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

 اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

تصاویر اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

عکس های اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

عکس های اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

تصاویر اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

 اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

تصاویر اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

 اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

تصاویر اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

 اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

تصاویر اختصاصی از محمدرضا گلزار و دیامیرزا

پست های مشابه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ارسال نظر