خانه / پوست و زیبایی / ۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵
25 مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا 2016-95
25 مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا 2016-95

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

موی کوتاه زنانه

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

25 مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا 2016-95

25 مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا 2016-95

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵ مدل موی کوتاه فشن ,موی کوتاه دخترونه ,موی کوتاه گرد,موی کوتاه فر ,موی کوتاه زنانه ,موی کوتاه مد ۲۰۱۶,مو سال ۹۵

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

اکثر افراد برای یک بار هم که شده موهای خود را دست تیغ ارایشگاه سپرده اند اما اینکه چند بار از زیز این تیغ راضی بیرون آمده اند را نمی توان حدس زد .

قبل از اینکه موهای خود را کوتاه کنید بهتر است به چند نکته اساسی توجه داشته باشید .

  1. طرح چهره و صورت شما (گرد -مربع – بیضی – مثلث – زاویه دار) با دانستن این موضوع شما می توانید بهترین مدل را که به طرح چهره و صورت شما می خورد را انتخاب کنید و مطمئن شوید که بعد از کوتاهی زیباتر خواهید شد و نه …
  2. جنس و حالت مو : آیا موهای شما لخت است یا فر موهایی زبر و خشن دارید یا موهای نرم  موهای شما خوش حالتند و یا نه ؟ در این مرحله سراغ مدلی بروید که موهای شما را خوش حالت و زیباتر نشان دهد .
  3. موهای کم پشت یا پر پشت . در این مرحله از آرایشگر  خود می توانید بخواهید که موهای شما با کوتاهی پر تر دیده شوند و یا نه از حجم موهای شما کم شود .
  4. البته گزینه چهارم چندان دخیل در کوتاهی مو نیست اما اگر در هنگام کوتاهی مو نسبت به سن و موقعیت اجتماعی هم نیم نگاهی بیندازیم بد نیست مدل های فشن و آنچنانی مطمئنا مناسب خانمی با سن بالا و یا موقعیت خاص اجتماعی نخواهند بود .
  5. چاقی و لاغری صورت شما نیز میتواند گزینه مهمی در انتخاب یک مدل مناسب تر برای پر تر و یا لاغر تر نشان دادن صورت شما می باشد .
  6. در آخر به شما توصیه می کنیم از وسایل شخصی خود استفاده کنید تا همیشه سالم و تندرست باشید .

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

 

25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,5
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,

 

25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,

۲۵ مدل موی کوتاه زنانه و دخترانه زیبا ۲۰۱۶-۹۵

25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه 2016,موی کوتاه 95,
25 مدل کوتاهی ,کوتاهی مو,موی کوتاه دخترانه ,موی کوتاه ۲۰۱۶,موی کوتاه ۹۵,

برای مشاهده مدل های بیشتر 

همچنین ببینید

دارا حیایی,دارا پسر امین حیایی,

بیوگرافی دارا حیایی پسر امین حیایی + عکس زندگی شخصی

دارا حیایی بیوگرافی دارا حیایی پسر امین حیایی + عکس زندگی شخصی     . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *