آیت الله هاشمی رفسنجانی |

زمان و محل تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی