از بین بردن نقص لبرو |

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!