بازیگر زن سینما و تلویزیون ایران، مجوز گروه موسیقی گرفت | مای اپرا