بازیگر نقش مهری در کیمیا |

مصاحبه با آزیتا حاجیان بازیگر مهری در سریال کیمیا