بنیامین بهادری خواننده |

عکس بیامین بهادری و همسر دومش در سلام بمبئی

پاسخ بنیامین بهادری در مورد ازدواجش با بهاره افشاری