ترانه علیدوستی و لباسش در فرش قرمز |

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟