تکواندوکار وزن 73 |

تصاویر زنان کاراته کار ایرانی در بازی های آسیایی اینچئون