تیپ ترانه علیدوستی ددر کن فرانسه | مای اپرا

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟