تیپ نسیم ادبی در جشنواره کن | مای اپرا

جشنواره فیلم کن تیپ و لباس سودابه بیضایی و نسیم ادبی