خانه / بایگانی برچسب: رازجوانی

بایگانی برچسب: رازجوانی

30ترفندبرای اینکه چگونه یک بانوی منحصر به فرد و جذاب باشیم ؟

30ترفند برای اینکه چگونه یک بانوی من

30ترفند  برای اینکه چگونه یک بانوی منحصر به فرد وجذاب باشیم ؟َ 1 ) همیشه مثبت و فعال باشید. این کار باعث ارتعاش انرژی مثبت از شما است.شما مثل آفتاب باشید بخشنده وبی نیاز . 2 ) فقط در مورد ویژگی های خوب دیگران فکر کنید وصحبت کنید وعیوب آنان …

ادامه نوشته »