ریوالدو، بازیکن مشهور فوتبال همبازی رضا عطاران شد |

عکس و معرفی فیلم من سالوادور نیستم