زمان پخش برنامه دورهمی با حضور شبنم قلی خانی |

شبنم قلی خانی از زندگی در استرالیا می گوید