سرگرم کننده | مای اپرا

تصاویری دیدنی از آخر زمان

تصاویری دیدنی از آخر زمان

تصاویری دیدنی از شهر های بزرگ جهان به هنگام پایان دنیا

درآخر زمان شهر ها به چه صورت هستند؟ماه وزمین  وخورشید چگونه اند؟

اگر دوست دارید به این سوال های خود جوابی واقعی ونزدیک به آنچه که دوست

دارید بدانید بدهید با این تصاویر همراه باشید .

خلق این تصاویر نیاز به خلاقیت دارد شاید صحنه ای از پایان دنیا را در این تصاویر بتوان دید قضاوت با خود شما !

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

شاید این صحنه ترسناکی باشد که هیچ کس دوست ندارد در آن لحظه روی زمین باشد .لحظه ای که کوها از جا کنده شوند وزمین ازهم بگسلد.

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

نقش سکوت ویرانی ونیستی را به خوبی در این تصویر می توان احساس کرد.

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

بودن در چنین صحنه هایی حتی فکرش هم آزار دهنده است .

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

اما هیچ چیز در این دنیا ابدی نیست .حتی عظیم ترین ساخته های دست بشر.

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری ازماه وشهاب سنگ ها در نزدیک زمین.

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

این همان روزی است که همه ما از آمدن آن وحشت داریم .

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

تصاویری از آخر زمان

امید واریم با دیدن این تصاویر باعث ناراحتی خاطر شما نشده باشیم هدف ما فقط اجابت خواست شما بوده است .

سرحال وسرزنده ویایدار باشید.


==>> مشاهده ادامه مطلب تصاویری دیدنی از آخر زمان . . .

برچسب ها :

خلق تصاویر زیبا با آب

خلق تصاویر زیبا با آب

خلق صحنه های زیبا باآب

تصاویر جذاب ودیدنی از دست کاری آب

این تصاویر بسیار زیبا انسانی ساخته از آب است .گویی دریا در هیبت یک انسان به نجات ماهی آمده باشد.

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق اژدها ی خشمگین با آب .

 

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر زیبا با آب

خلق تصاویر زیبا با آب

خلق یک مار ترسناک که سیب درون جام را به هر قیمتی  خواهد خورد!

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

وباز هم آب وآدمی از هم جدایی ندارند اگر جسمی در کار نبود؟ شاید ما هم …..

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

شمعی که قاتلش آب است اما این جا قانونی وجود ندارد !

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

زیبایی وجذابیت این کار دراین است که دو تضاد  چه زیبا مکمل یکدیگر شده اند !

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

وجود آبی آب حس پاک ودل نشینی به این تصویر داده گویی انسانی فرای این زمین ودر آسمانها در مقابل دیدگان ماست .

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق گلی بسیار زیبا با رنگ های رویایی وزیبا

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

واین خفاشی که از دل آب بیرون آمده وبال زدن سریع با آب را نیز می توان در این تصویر احساس کرد .

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

به تصویر کشیدن بمب اتم با آب وخلق صحنه ای بی نظیر وبه یاد ماندنی .

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

حصار آب در اطراف این سیب واقعا جالب ودیدنی است .

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

باز هم صحنه ای بی نظیر از چشم وآب .

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

شاید رسیدن این دستهای آبی هرگز به سر انجام نرسد وشاید هم ….

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر زیبا با آب

خلق تصاویر زیبا با آب

خلق تصاویر زیبا با آب

خلق تصاویر زیبا با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

خلق تصاویر بسیار جالب ودیدنی با آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


==>> مشاهده ادامه مطلب خلق تصاویر زیبا با آب . . .

برچسب ها :