صحبت های بهاره افشاری در برنامه دید در شب | مای اپرا