صحبت های خواندنی کمند امیرسلیمانی در باره زندگی شخصی اش در امارات | مای اپرا

مصاحبه جالب کمند امیرسلیمانی درباره مهاجرتش به امارات

مصاحبه

مصاحبه جالب کمند امیرسلیمانی درباره مهاجرتش به امارات

مصاحبه جالب کمند امیرسلیمانی درباره مهاجرتش به امارات

مصاحبه جالب کمند امیرسلیمانی درباره مهاجرتش به امارات

در ادامه مطالب :    مصاحبه جالب کمند امیرسلیمانی درباره مهاجرتش به امارات 

کمند امیرسلیمانی بازیگری است که در اوج جوانی و روزهایی که می توانست پشت سر هم در سینما و تلویزیون کار کند، ترجیح داد به کشور امارات مهاجرت کند و اولویت برای بازیگری را کنار بگذارد.

اما در خارج از کشور گاهی ایرانیان برای هم پشت پا می گیرند تا هم وطنشان به زمین بیفتد. آن قدر برای من این موارد عجیب بود که در روزهایی آرزو می کردم

مشتری های زیادی در کارم داشته باشم تا هرگز حاضر نشوم با ایرانی ها کار کنم.


==>> مشاهده ادامه مطلب مصاحبه جالب کمند امیرسلیمانی درباره مهاجرتش به امارات . . .

برچسب ها :