طراحی کلاه ترانه در فرش قرمز کن |

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟