طراح لباس ترانه در جشنواره بین المللی کن |

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟