طراح لباس ترانه در فرش قرمز کیه | مای اپرا

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟