طراح لباس ترانه علیدوستی در فرش قرمز |

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟