عکس شخصی شبنم قلی خانی با الیکا عبدالرزاقی | مای اپرا

شبنم قلی خانی از زندگی در استرالیا می گوید