لباس ترانه علیدوستی در کن |

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟