ماجرای جواهرات قرضی ترانه علیدوستی درکن |

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟