ماجرای طراحی لباس ترانه علیدوستی و جواهرات امانی اش |

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟