مراسم چهلم مرتضی پاشایی کجا برگزار می شود |

مکان و زمان چهلمین روز در گذشت مرتضی پاشایی