مصاحبه با آزیتا حاجیان بازیگر مهری در سریال کیمیا | مای اپرا