مصاحبه حالب و خواندنی با طراح لباس ترانه در کن |

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟