مهناز افشار و شوهرش تصویر |

اولین عکسی که مهناز افشار از همسرش منتشر کرد