هر آنچه در باره لباس ترانه در کن می خواهید بدانید |

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟