هر آنچه در باره لباس ترانه در کن می خواهید بدانید | مای اپرا

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟