پوستر سلام بمبئی به همراه بنیامین بهادری |

زمان اکران فیلم سلام بمبئی در تهران