کی لباس ترانه را طراحی کرده بود | مای اپرا

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟