یکتا ناصر در کنار منوچهر هادی کارگردان معروف | مای اپرا