آخرین عکس هادی نوروزی قبل از مرگ

آخرین عکس هادی نوروزی در چهارشنه ۸ مهر ۹۴

آخرین عکس هادی آخرین عکس هادی نوروزی در چهارشنه ۸ مهر ۹۴ ادامه تصاویر :  آخرین عکس هادی نوروزی در چهارشنه ۸ مهر ۹۴و عکس یادگاری هادی نوروزی و فرزندانش تصاویری از مرحوم هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تهران ساعتی قبل از مرگ روز چهارشنبه مهرماه ۱۳۹۴ تمرین چهارشنبه ۸ مهر پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر