عکس لادن طباطبایی و دخترش | مای اپرا

چرا لادن طباطبایی هم از ایران مهاجرت کرد؟