نشانه های آدم های باکلاس | مای اپرا

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟