اعلام زمان و مکان چهلمین درگذشت مرتضی پاشایی | مای اپرا

مکان و زمان چهلمین روز در گذشت مرتضی پاشایی