بنیامین بهادری و بهاره افشاری | مای اپرا

پاسخ بنیامین بهادری در مورد ازدواجش با بهاره افشاری