تصاویر روز | مای اپرا

تصاویر خودکشی زن جوان از بالای پل در مشهد؟!