تکواندوکار وزن 73 | مای اپرا

تصاویر زنان کاراته کار ایرانی در بازی های آسیایی اینچئون