زمان برگزاری مراسم چهلم مرتضی پاشایی | مای اپرا

مکان و زمان چهلمین روز در گذشت مرتضی پاشایی