زمان تشییع پیکر عباس کیارستمی | مای اپرا

درگذشت کیارستمی واکنش ها و بازگشت به ایران