زن خواننده ایرانی | مای اپرا

آیا سحر قریشی خواننده می شود ؟